Projekt "Digitalna transformacija podjetja FIN ARS" prejel EU sofinanciranje

Namen naložbe je vlaganje v digitalizacijo poslovanja v verigi podjetja FIN ARS d.o.o.
 
Cilji naložbe so:
  • Izvedba digitalne transformacije v podjetju z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih,
  • spodbujanje energetsko in snovno učinkovitih procesov,
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podjetju.

 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
 
Sofinanciranje operacije: do 100.000,00 eur.
 
Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: https://www.eu-skladi.si/