email naslov telefonska številka  
       
vodstvo:      

kristijan čuk, u.d.i.a., (str. direktor)

kristijan.cuk@finars.si +386 (0)3 56 60 550  
borut dolar, (posl. direktor) borut.dolar@finars.si +386 (0)3 56 60 546  
       
tajništvo:      
špela volaj, abs.v.p.š., (tajništvo) spela.volaj@finars.si +386 (0)3 56 60 546  
       
projektiva:      
irena gorjup gračner, u.d.i.a. irena.gracner@finars.si +386 (0)3 56 60 522  
urša dirjec, u.d.i.a. ursa.dirjec@finars.si +386 (0)3 62 00 850  
simon škrbec, u.d.i.a. simon.skrbec@finars.si +386 (0)3 56 60 548  
dijana subašič, d.i.g. dijana.subasic@finars.si +386 (0)3 62 00 850  
vladimir mladenović, u.d.i.a. vladimir.mladenovic@finars.si +386 (0)3 56 60 523  
matjaž korošec, d.i.g. matjaz.korosec@finars.si +386 (0)3 56 60 523  
       
       
       
naslov:

fin ars center za arhitekturo, gradbeno
projektiranje in druge storitve d.o.o.

podvine 36
1410 zagorje ob savi

 

 

davčna številka: 70790817

matična številka: 2144921000