FIN ARS d.o.o. je arhitekturni biro, ki je nastal leta 2006 v Zagorju ob Savi, s poslovnimi prostori v objektu RCR.

Vodji biroja sta Kristijan Čuk u.d.i.a., strokovni direktor in Borut Dolar, poslovni direktor,
sooblikujejo pa ga sodelavci: Urša Dirjec Meško, u.d.i.a., Irena Gorjup Gračner u.d.i.a.,
Simon Škrbec u.d.i.a., Dijana Subašič d.i.g., Vladimir Mladenović u.d.i.a., ter poslovna sekretarka Špela Volaj dipl.ekon.

FIN ARS d.o.o. je podjetje s širokim spektrom storitev :

:: izdelava projektne dokumentacije za zahtevne in manj zahtevne objekte ::

:: izdelava dokumentacije za OPPN ::

:: oblikovanje interiera ::

:: vodenje postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja ::

:: izdelava izvedbenih projektov ::

:: izdelava dokumentacije za prevzem objekta ::

:: projektantski nadzor ::

 

 

Fin Ars d.o.o. je pridobil sofinanciranje tržne raziskave na novih tujih trgih (Nemčija) v letu 2017. Projekt je sofinanciran v višini 4.500 EUR.

Namen operacije je povečati izvozno naravnanost podjetja in s tem internacionalizacijo poslovanja na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije S4- prednostno področje Internacionalizacija in mednarodna dimenzija

Cilj operacije je zagotoviti čim več informacij, ki nam bodo zmanjšale vstopne težave in s tem povezane nastale stroške ob vstopu na nov trg. Povečati prodajo na ciljnem trgu in hkrati izboljšati poslovni uspeh podjetja

Rezultat operacije bo izdelana tržna raziskava z naslovom: Analiza izvoznih priložnosti za podjetje FIN ARS v Nemčiji

ťNaložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvojŤ. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru ťOperativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020Ť

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si.